అభివృద్ధి:

ఎన్టీఆర్ గార్డెన్ దగ్గర చిలక జోస్యం చెప్పేవాడు paytm  పెట్టుకున్నాడు.