ఆర్.ఎస్.ఎస్.నేతలతో జేడీ. లక్ష్మీనారాయణ.

విజయనగరం.
సామాజిక మాధ్యమాల్లో విస్తృతంగా ప్రచారం పొందుతున్న ఆర్ ఎస్ ఎస్ నేతలతో కూడిన సిబిఐ మాజీ జెడి లక్ష్మీనారాయణ ఫోటో.ఈ ఫోటో వైరల్ అవుతోంది.