ఇఫ్తార్ విందులో పాల్గోన్న మంత్రి కేటీఅర్.

రాజన్న సిరిసిల్లలో ఇఫ్తార్ విందులో పాల్గోన్న మంత్రి కేటీఅర్.