ఈ ఫోటో తాజాగా సామాజిక మాధ్యమాలలో వైరల్ అవుతున్నది.

ప్రత్యేక తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన ఉద్యమం సందర్బంగా నిరసన తెలుపుతున్న తెలంగాణ వాదులను లాఠీ తో వెంటాడిన అప్పటి మంత్రి దానం నాగేందర్. ఈ ఫోటో తాజాగా సామాజిక మాధ్యమాలలో వైరల్ అవుతున్నది.