ఎన్నికల ప్రచారం ఆలస్యంగా ప్రారంభించినా తమదే విజయమని కాంగ్రెస్ కూటమి విడుదల చేసిన ఫోటో.

TelanganaCommand