కుత్బుల్లాపూర్ లో రేవంత్ ప్రచారం.

హైదరాబాద్:
ఆదివారం కుత్బుల్లాపూర్ ఎన్నికల ప్రచారంలో రేవంత్ రెడ్డి పాల్గొననున్నారు.