కేసీఆర్ కు వ్యతిరేకంగా ప్రచారం.

హైదరాబాద్:
ఎన్నికలలో కేసీఆర్ కి వోట్ వేయబోమని ప్రమాణం చేస్తున్న నిరుద్యోగులు. సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న వీడియోలు.