కేసీఆర్ పై నిప్పులు చేరుగుతున్న చకిలం అనిల్.

కేసీఆర్ పై నిప్పులు చేరుగుతున్న నల్లగొండ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గ టీఆరెస్ తిరుగుబాటు అభ్యర్థి చకిలం అనిల్.