టార్గెట్ కేసీఆర్.

కేసీఆర్ ను టార్గెట్ చేసుకొని కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రచార కార్యక్రమాలను ముమ్మరం చేస్తున్నది.అందులో భాగంగా సోషల్ మీడియాలో జరుగుతున్న ప్రచారం ఇది.