టిఆర్ఎస్ వ్యతిరేక ప్రతిజ్ఞ.

హైదరాబాద్:
సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న టీఆరెస్ వ్యతిరేక ప్రచారం.