డీఎంకే అధ్యక్షుడు స్టాలిన్ తో కేసీఆర్…..

ఫెడరల్ ఫ్రంట్ కోసం చెన్నైలో డీఎంకే అధ్యక్షుడు స్టాలిన్ తో కేసీఆర్ మాటా మంతీ.