తమ గ్రామంలో సిసి రోడ్ల గురించి బాల్కొండ ఎమ్మెల్యే వేముల ప్రశాంతరెడ్డి ని నిలదీస్తున్న ప్రజలు.