తెలంగాణ కాంగ్రెస్ అభ్యర్ధుల ఎన్నిక విషయం ఫై సీనియర్ జర్నలిస్ట్ ఎస్.కె.జకీర్ విశ్లేషణ.