ధర్మపురి ఎస్ఐ అంజయ్య లంచం తీసుకుంటూ ఏసీబీకి దొరికినాడు

జగిత్యాల:
ధర్మపురి ఎస్ఐ అంజయ్య పదివేల రూపాయలు లంచం తీసుకుంటూ ఏసీబీకి రెడీగా దొరికినాడు