బడిబాట

పరకాల:
పరకాల పట్టణం,4వ వార్డు వెలమవాడలోని ప్రభుత్వ ప్రాథమిక పాఠశాలలో ప్రొఫెస్సర్ జయశంకర్ బడిబాట కార్యక్రమాన్ని  పరకాల యం.యల్.ఏ. చల్లా ధర్మారెడ్డి ప్రారంభించారు.
అనంతరం పిల్లలతో  సామూహిక అక్షరాబ్యాసం చేయించారు.