మాజీ కేంద్రమంత్రి ఎస్.జైపాల్ రెడ్డిని ఏఐసిసి అధికార ప్రతినిధిగా రాహుల్ గాంధీ శుక్రవారం నియమించారు.

ఢిల్లీ.
మాజీ కేంద్రమంత్రి ఎస్.జైపాల్ రెడ్డిని ఏఐసిసి అధికార ప్రతినిధిగా రాహుల్ గాంధీ శుక్రవారం నియమించారు.