మాజీ మంత్రి మల్యాల రాజయ్య మృతి .

మాజీ మంత్రి మల్యాల రాజయ్య అనారోగ్యంతో సోమవారం మృతి చెందారు.