‘మీ టూ’ ఉద్యమంపై సెటైర్లు.

హైదరాబాద్:
మహిళలపై లైంగిక వేధింపులకు వ్యతిరేకంగా జరుగుతున్న పోరాటంపై కొందరు వ్యక్తులు వ్యంగాస్త్రాలు సాధిస్తున్నారు. అందులో భాగంగా నే ఇలాంటివి వైరల్ మవుతున్నవి