రాష్ట్ర అవతరణ దినోత్సవం సందర్భంగా జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించి గౌరవ వందనం స్వీకరించిన మంత్రి కెటిఆర్.

రాజన్న సిరిసిల్ల : రాష్ట్ర అవతరణ దినోత్సవం సందర్భంగా జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించి గౌరవ వందనం స్వీకరించిన మంత్రి కెటిఆర్.