సామాజిక మాధ్యమాలలో వైరల్ అవుతున్న తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీ వీడియో.