సూర్యాపేట టీఆరెస్ అభ్యర్థి జగదీశ్ రెడ్డి ప్రచార వాహనాలను వెనక్కి పంపుతున్న ప్రజలు.

సూర్యాపేట టీఆరెస్ అభ్యర్థి జగదీశ్ రెడ్డి ప్రచార వాహనాలను వెనక్కి పంపుతున్న ప్రజలు.