సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో ఎబివిపి విజయం.

హైదరాబాద్:

హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో జరిగిన స్టూడెంట్ యూనియన్ ఎన్నికల్లో 8 ఏళ్ల తర్వాత ABVP ఘన విజయం సాదించింది.అధ్యక్షురాలు గా ఆర్తి నాగపాల్ ఎన్నికయ్యారు.
Attachments area