2018 తెలంగాణా సాధారణ ఎన్నికల ప్రచార కమిటీ, మేనిఫెస్టో కమిటీ లలో ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ విద్యార్థి నాయకుడు.

2018 తెలంగాణా సాధారణ ఎన్నికల ప్రచార కమిటీ, మేనిఫెస్టో కమిటీ లలో ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ విద్యార్థి నాయకుడు విజయకుమార్ ను సభ్యునిగా నియమించారు.