అక్బర్ త్వరగా కోలుకోవాలని కాంక్షిస్తూ…

అక్బర్ త్వరగా కోలుకోవాలని కాంక్షిస్తూ కాంగ్రెస్ ఎంపీ రేవంత్ రెడ్డి ట్విట్టర్ లో పోస్టు చేశారు.