నారాయణపేట నియోజకవర్గంలో టీఆరెస్ అభ్యర్థిని నిలదీసిన వ్యక్తులపై దాడి.