‘వేల్స్’లో సంక్రాంతి సంబరాలు.

‘వేల్స్’లో సంక్రాంతి సంబరాలు.

null

కార్డిఫ్:

తెలుగు అసోసియేషన్ అఫ్ వేల్స్ మొదటి వార్డికోత్సవిం, సంక్రాతి సంబరాలు వేల్స్ రాజధాని కార్డిఫ్ నగరం లో అంగరంగ వైభవిం గా జరిగాయి. కార్యక్రమానికి వేల్స్, ఇంగ్లాండ్ నలుమూలల నుండి తెలుగు కుటుంబాలు చాలా ఉత్సాహంగా హాజరు అయ్యారు. UK తెలుగు వర్గాల్లో ప్రమఖ వ్యక్తి వెలగపూడి బాపూజీ రావు జ్యోతి ని వెలిగించి ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా బాపూజీ రావు మాట్లాడుతూ, తెలుగు వారు ఐకమత్యం , స్ఫూర్తి ఇలాగే కొనసాగాలని ఆకాంక్షించారు. తెలుగు అసోసియేషన్ అఫ్ వేల్స్ మొదటి సంవత్సరం లో బాల దినోత్సవం, మహిళా దినోత్సవం, సంక్రాతి , బోనాల జాతార వంటి కారయక్రమాల్ని గుర్తు చేసుకుని అభనందించారు. తెలుగు భాషాభివృద్ధి కై సంఘ సభ్యులు చేపట్టిన తెలుగు బడి కార్యక్రమాన్నీ వేనోళ్ళ పొగడారు. ఈ సందర్భం గా తెలుగు అసోసియేషన్ సభ్యులను ఘనం గా సత్కరించారు. సంక్రాతి సంబరాలు అంబరాన్ని అంటాయి. మహిళలు ముగ్గుల పోటీలో ఎంతో ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు. చిన్న పిల్లలకు భోగి పళ్ళు పోసే కార్యక్రమం లో పిల్లల కేరింతలు అందరినీ ఆనందపరిచింది. వివిధ సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు, ముఖ్యం గా మహిళలు పాడిన తెలుగు సోదరా పాట, పిల్లల సంగీత మరియు నృత్య ప్రదర్శనలు, మంచి సందేశం తో చేసిన స్కిట్స్ వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరిని ఆకట్టుకున్నాయి.’తెలుగు అసోసియేషన్ అఫ్ వేల్స్’ ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక విందు భోజనం అందరికీ సొంత ఊరిని ఇంటిని గుర్తుకు తెచ్చింది. ప్రత్యేకంగా తయారు చేసిన పిండి వంటలు , పచ్చళ్ళు , స్వీట్స్ ని సంతోషం గా ఆరగించారు. సంఘ సభ్యులు మాట్లాడుతూ, తెలుగు అసోసియేషన్ అఫ్ వేల్స్ ఇదే స్ఫూర్తి తో అందరి సహాయ సహాకారాలతో ఇలానే మంచి మంచి కార్యక్రమాలు చేస్తూ అందరినీ మన్ననలు పొందేందుకు కృషి చేస్తుందని చెప్పారు.