తెలంగాణ అసెంబ్లీ ప్రొటెం స్పీకర్ గా చార్మినార్ ఎమ్మెల్యే ముంతాజ్ ఖాన్ రాజ్ భవన్ లో ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు.

తెలంగాణ అసెంబ్లీ ప్రొటెం స్పీకర్ గా చార్మినార్ ఎమ్మెల్యే ముంతాజ్ ఖాన్ రాజ్ భవన్ లో ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు.