కాంగ్రెస్ పార్టీ శాసనసభాపక్ష నాయకుడిగా ఎన్నికైన శ్రీ మల్లు భట్టి విక్రమార్కను కాంగ్రెస్ పార్టీ, ధర్మపురి నియోజకవర్గం నాయకుడు మద్దెల రవి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.

కాంగ్రెస్ పార్టీ శాసనసభాపక్ష నాయకుడిగా ఎన్నికైన శ్రీ మల్లు భట్టి విక్రమార్కను కాంగ్రెస్ పార్టీ, ధర్మపురి నియోజకవర్గం నాయకుడు మద్దెల రవి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.
null