ఢిల్లీలో చంద్రబాబు ప్రకటన.

ChandraBabu Naidu

న్యూఢిల్లీ:

“జాతీయ స్థాయిలో రెండే కూటములు ఉన్నాయి.ఒకటి బీజేపీ రెండు బీజేపీయేతర కూటమి”.