ఈవీఎం లకు స్వస్తి పలికి బ్యాలెట్ విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టాలని టీడీపీ అధ్యక్షుడు చంద్రబాబు ఎన్నికల కమిషన్ ను డిమాండ్ చేశారు.

ఈవీఎం లకు స్వస్తి పలికి బ్యాలెట్ విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టాలని టీడీపీ అధ్యక్షుడు చంద్రబాబు ఎన్నికల కమిషన్ ను డిమాండ్ చేశారు.

CBN Proposed Ballet System