కాంగ్రెస్ లో చేరిక.

హైదరాబాద్:
ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి సమక్షంలో వరంగల్ ఈస్ట్ యువ నేత గంటా రవికుమార్ కాంగ్రెస్ లో చేరారు.