అసెంబ్లీ కొత్త స్పీకర్ పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డికి టీఆరెస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ శుభాకాంక్షలు.

అసెంబ్లీ కొత్త స్పీకర్ పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డికి టీఆరెస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ శుభాకాంక్షలు.

null