తమ పార్టీ అధ్యక్షుడు కేసీఆర్ ఆదేశాల మేరకు ఫెడరల్ ఫ్రంట్ పై జగన్ తో చర్చలు జరుపుతున్నట్టు ట్విటర్ లో కేటీఆర్ పోస్టు చేశారు.

తమ పార్టీ అధ్యక్షుడు కేసీఆర్ ఆదేశాల మేరకు
ఫెడరల్ ఫ్రంట్ పై జగన్ తో చర్చలు జరుపుతున్నట్టు ట్విటర్ లో కేటీఆర్ పోస్టు చేశారు.
KTR Tweet