తెలంగాణ కాంగ్రెస్ శాసనసభ పక్షం నాయకునిగా మల్లు భట్టి విక్రమార్కను నియమించారు.

తెలంగాణ కాంగ్రెస్ శాసనసభ పక్షం నాయకునిగా మల్లు భట్టి విక్రమార్కను నియమించారు.