ఐఎస్ఐఎస్ అనుమానితుల అరెస్టు.

ఐఎస్ఐఎస్ అనుమానితుల అరెస్టు.

null

ముంబయి:

ఐఎస్ఐఎస్ సానుభూతి పరులుగా అనుమానిస్తున్న 9 మంది యువకులను మహారాష్ట్ర యాంటీ టెర్రరిస్టు స్క్వాడ్ బుధవారం అరెస్ట్ చేసింది.