పోలీసుల కవాతు.

హైదరాబాద్:

పాతబస్తీలో పహాడీషరీఫ్ తదితర సమస్యాత్మక ప్రాంతాల్లో పోలీసుల ‘ముందస్తు’ కవాతు.