రాజమండ్రి బీజేపీ ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ ఆకుల సత్యనారాయణ ఆదివారం రాజీనామా చేశారు.

రాజమండ్రి బీజేపీ ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ ఆకుల సత్యనారాయణ ఆదివారం రాజీనామా చేశారు.
MLA Resignation