గవర్నర్ నరసింహన్ తో సపరివార సమేతంగా అసెంబ్లీ స్పీకర్ పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డి.

గవర్నర్ నరసింహన్ తో సపరివార సమేతంగా
అసెంబ్లీ స్పీకర్ పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డి.
speaker family with governor