తెలంగాణ సీఎల్పీ నాయకునిగా ఎన్నికైన భట్టి విక్రమార్కను అభినందిస్తున్న కామారెడ్డి జిల్లా ఎల్లారెడ్డి నియోజకవర్గ కాంగ్రెస్ నాయకుడు కృష్ణారెడ్డి.

తెలంగాణ సీఎల్పీ నాయకునిగా ఎన్నికైన భట్టి విక్రమార్కను అభినందిస్తున్న కామారెడ్డి జిల్లా ఎల్లారెడ్డి నియోజకవర్గ కాంగ్రెస్ నాయకుడు కృష్ణారెడ్డి.
null