కేటీఆర్ తో ఎమ్మెల్యేలు ఆరూరి రమేష్, దాస్యం వినయ్, నరేందర్ సమావేశం.

కేటీఆర్ తో ఎమ్మెల్యేలు ఆరూరి రమేష్, దాస్యం వినయ్, నరేందర్ సమావేశం.
TRS MLA Meet