టీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ ‘టెన్ ఇయర్స్ ఛాలెంజ్’కు సంబంధించి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ఫోటోలు.

టీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ ‘టెన్ ఇయర్స్ ఛాలెంజ్’కు సంబంధించి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ఫోటోలు.

null