ఎకె.ఖాన్ కుమారుని వివాహా రిసెప్షన్ కు హాజరైన ముఖ్యమంత్రి కెసీఆర్.

హైదరాబాద్:
శనివారం రాత్రి ప్రభుత్వ సలహాదారు ఎకె.ఖాన్ కుమారుని వివాహా రిసెప్షన్ కు హాజరై వధువరులను ఆశీర్వదించిన ముఖ్యమంత్రి కెసీఆర్.