ఏపీ సలహాదారు కుమారుని పెండ్లి – జగన్ హాజరు.

Hyderabad:

హైదరాబాద్ దస్పల్లా హోటల్లో రిటైర్డ్ ఐఎఎస్ ఆఫీసర్, ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి సలహాదారు శ్యాముల్ కుమారుడు వివాహానికి హాజరైన ముఖ్యమంత్రి శ్రీ వైయస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి.