కడెం ప్రాజెక్టు పొంగిపొర్లుతున్న దృశ్యం.

ఆదిలాబాద్:
కడెం ప్రాజెక్టు పొంగిపొర్లుతున్న దృశ్యం.