కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టును ప్రారంభించనున్న ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్.

మరో రెండు రోజులలో కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టును ప్రారంభించనున్న ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్.