కేసీఆర్ ను కలుసుకున్న శాసనమండలి చైర్మన్ స్వామి గౌడ్.

హైదరాబాద్:
తన పుట్టినరోజు సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ను కలుసుకున్న శాసనమండలి చైర్మన్ స్వామి గౌడ్.