కోర్టులో రిజర్వేషన్ల పిటీషన్.

హైదరాబాద్:
పంచాయతీ ఎన్నికల బీసీ,ఎస్సీ,ఎస్టీ రిజర్వేషన్ల పై మంగళవారం హైకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలైంది.