దానం నాగేందర్ ను చేర్చుకోవడాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ కొందరు తెలంగాణ జాగృతి నాయకులు…

దానం నాగేందర్ ను చేర్చుకోవడాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ కొందరు తెలంగాణ జాగృతి నాయకులు పోస్ట్ చేస్తున్న ఫోటోలు, వ్యాఖ్యలు సామాజిక మాధ్యమాలలో వైరల్ అవుతున్నాయి.