‘హిందీ’ నిర్బంధం తగదు. – రేవంత్

‘హిందీ’ నిర్బంధం తగదు.
– రేవంత్

Hyderabad:

హిందీని దక్షిణాది రాష్ట్రాలపై నిర్భంద పాఠ్యాంశం చేయాలన్న కస్తూరీ రంగన్ కమిటీ సిఫార్సును
కాంగ్రెస్ ఎంపీ రేవంత్ రెడ్డి తీవ్రంగా వ్యతిరేకించారు.ఇది తమ అస్తిత్వంపై,తెలుగు సంస్కృతిపై దాడికి సంకేతంగా ఆయన చెప్పారు. దేశంలోనే ఎక్కవ మంది మాట్లాడే రెండో భాషగా ఉన్న తెలుగు పాలకుల నిర్లక్ష్యంతో మూడో స్థానానికి దిగజారిందన్నారు. “హిందీ రాష్ట్రాలలో తెలుగు భాషను కూడా నిర్భందం చేయగలరా? హిందీని మాపై రుద్దాలన్న ప్రతిపాదన పై తక్షణమే కేంద్రం వివరణ ఇవ్వాలి” అని రేవంత్ డిమాండ్ చేశారు.