కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు పనులను సందర్శించిన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్